Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προσωπικότητας

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζουν τα σταθμισμένα τεστ προσωπικότητας. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητά του καθώς και συνήθειές του, αρέσκειες και απαρέσκειές του.

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγους της εργασίας) είναι απολύτως χρήσιμη, καθώς μπορεί να δώσει βοήθεια στον ενδιαφερόμενο να ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές του ακαδημαϊκές και επαγγελματικές κλίσεις.

Το τεστ προσωπικότητας είναι απαραίτητο για κάποιον που θέλει να ανακαλύψει τις εσωτερικές του κλίσεις και να συνειδητοποιήσει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές βαθύτερες επιθυμίες του, ώστε να σταδιοδρομήσει με θετικό πρόσημο και να κερδίσει ευτυχία.

Στο careerandstudies.gr:

Χρησιμοποιούμε ένα διεθνώς σταθμισμένο τεστ προσωπικότητας. Το τεστ αυτό μέσα από τυποποιημένες σταθερές απαντήσεις προχωρά σε αλγοριθμικούς συνδυασμούς.

Αποδίδουμε τα πολύ γενικά και βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου μέσα από θετικούς χαρακτηρισμούς της βάσει των απαντήσεων.

Ενημερώνουμε λεπτομερέστερα για τα δυνατά σημεία και τις προτιμήσεις κάθε τύπου προσωπικότητας, όπως αυτή προκύπτει από την αλγοριθμική επεξεργασία των απαντήσεων.

Προτείνουμε επαγγέλματα και σταδιοδρομίες κατάλληλα με τον τύπο προσωπικότητας, όπως έχει προκύψει από το τεστ.

Εξηγούμε το στυλ επικοινωνίας και μάθησης που αντιστοιχεί στην κάθε προσωπικότητα.

Αφιερώνουμε εύλογο χρόνο στη ζωντανή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο, καθώς δεν πιστεύουμε στην ψυχρή γραπτή μαζική αποτίμηση.

Συνδυάζουμε το τεστ προσωπικότητας και με άλλες υπηρεσίες μας, όπως την ακαδημαϊκή και επαγγελματική συμβουλευτική για καλύτερα αποτελέσματα.

Πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαζί μας:

  • Μας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας στο info@careerandstudies.gr με θέμα e-mail «Τεστ Προσωπικότητας». Στο κείμενο του mail μας γράφετε λίγα λόγια για εσάς, καθώς και τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να κάνετε το τεστ.
  • Ερχόμαστε άμεσα σε επαφή μαζί σας και, κατόπιν ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών, σας αποστέλλουμε το τεστ.
  • Το συμπληρώνετε διαδικτυακά. Στο careerandstudies.gr λειτουργούμε με γνώμονα τη διευκόλυνση και την ασφάλεια όλων.
  • Αναλύουμε τα αποτελέσματα μαζί σας!