Επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Πολλές φορές θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση στις σπουδές μας ή να λάβουμε μια επιπλέον εξειδίκευση χρήσιμη είτε για επαγγελματικούς σκοπούς είτε για να γίνουμε δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Συμβαίνει, επίσης, σε πολλούς να μην σπουδάζουν στο τμήμα της πρώτης τους επιλογής λόγω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Με την αποφοίτηση βρίσκονται πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να πρέπει είτε να σπουδάσουν με κατατακτήριες εξετάσεις την πρώτη τους επιλογή είτε να μπουν σε έναν αγώνα να πείσουν να γίνουν δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που είναι παραπλήσιο με την αρχική τους επιθυμία για σπουδές.

Στην τελευταία περίπτωση προκύπτει ένα κενό. Ένα κενό στις προϋποθέσεις αποδοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Στο careerandstudies.gr:

Καλύπτουμε το κενό αυτό με την παροχή πολλών πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Έχουμε μελετήσει τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς και προτείνουμε θεματικές εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι υψηλές στη ζήτηση από τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Συνεχίζουμε να πιστοποιούμε τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας με περισσότερους φορείς, ώστε να τυγχάνουν ευρύτερης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης.

Δείτε εδώ τη λίστα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων:

Σεμινάριο Δημοσιογραφίας

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής

Soft Skills for Success Workshop