Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική

Συμβουλευτική ορίζεται η επαγγελματική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε άτομα ή συλλογικότητες (οικογένειες, επαγγελματικές κ. ά. ομάδες) με στόχο την ενδυνάμωσή τους να κατακτήσουν κάτι θετικό στη ζωή τους, όπως σπουδές, επάγγελμα, ψυχική υγεία, καλές σχέσεις με άλλους κλπ.

Ανάμεσα σε δύο μέρη, τον σύμβουλο και τον πελάτη, αναπτύσσεται μια επαγγελματική σχέση εμπιστοσύνης που αποσκοπεί στη:

Διατύπωση αλλά και επιδίωξη στόχων,

Επίλυση δύσκολων καταστάσεων και κρίσεων κ.ά.

Ειδικότερα, η επαγγελματική συμβουλευτική αποσκοπεί μέσα από διαδικασίες τις οποίες καθοδηγεί ο σύμβουλος στο να βοηθηθεί ο πελάτης να ανακαλύψει τις επαγγελματικές του κλίσεις αλλά και επιθυμίες.

Οι διαδικασίες της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι άλλοτε δομημένες, όπως η συμπλήρωση ενός σταθμισμένου διαγνωστικού τεστ και άλλοτε ημιδομημένες, όπως η συνέντευξη ανάμεσα στον εξειδικευμένο σύμβουλο και τον πελάτη.

Στο careerandstudies.gr καινοτομούμε με την ακαδημαϊκή συμβουλευτική, η οποία είναι η σύντομη επαγγελματική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ακαδημαϊκό/ επαγγελματικό σύμβουλο και τον νέο υποψήφιο για σπουδές ή εργασία ή πρακτική άσκηση. Και αυτό γιατί στην εποχή μας περισσότερο από άλλοτε η επαγγελματική αποκατάσταση βασίζεται στην σωστή επιλογή κυρίως μεταπτυχιακών αλλά και προπτυχιακών σπουδών.

Στο careerandstudies.gr, λοιπόν:

Παρέχουμε ακαδημαϊκή συμβουλευτική στον νέο υποψήφιο είτε για πανελλαδικές εξετάσεις είτε για μεταπτυχιακές σπουδές. Μέσα από το σταθμισμένο διαγνωστικό τεστ μας καθώς και τις δύο συναντήσεις με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, προχωράμε σε συγκεκριμένη πρόταση σπουδών.

Ταυτόχρονα προσφέρουμε και επαγγελματική συμβουλευτική, στον απόφοιτο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών την κατάλληλη καθοδήγηση για αναζήτηση επαγγέλματος μέσα από το σταθμισμένο διαγνωστικό τεστ και δύο με τρεις συναντήσεις με το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Η πρότασή μας αξιοποιεί τη βαθιά γνώση και εμπειρία που διαθέτουμε στον τομέα των σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η πρότασή μας είναι εξατομικευμένη και όχι μαζική. Για να το πετύχουμε αυτό δε μένουμε στο διαγνωστικό τεστ, όπως συνηθίζεται, αλλά προχωράμε και στη συνέντευξη με τον πελάτη. Η προσωπικότητα δεν αντικαθίσταται από τα τεστ! Αυτά μπορούν να βοηθήσουν αλλά δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη πολυπλοκότητα.

Ανακαλύπτουμε όχι μόνο τις κλίσεις αλλά και τις βαθιές επιθυμίες του υποψήφιου, γιατί προσεγγίζουμε ολιστικά και ανθρωπιστικά.

Οι σύμβουλοί μας είναι όλοι εξειδικευμένοι είτε ψυχολόγοι, είτε πιστοποιημένοι life coaches, είτε καταρτισμένοι μέντορες.

Αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι μας είμαστε απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών και προσεγγίζουμε τον πελάτη όχι ως πελάτη αλλά συνάνθρωπο.

Ας μιλήσουμε για τη διαδικασία:

  1. Μας στέλνετε mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@careerandstudies.gr.
  2. Κατόπιν συμφωνίας για τα διαδικαστικά, πραγματοποιείται μια αρχικά διαδικτυακή συνάντηση, με γνώμονα την ασφάλεια και τη διευκόλυνσή σας. Σε αυτή τη συνάντηση τίθενται οι στόχοι και διατυπώνεται το αίτημά σας.
  3. Ακολουθούν άλλες συναντήσεις, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί ανάλογα το αίτημα.