Ενίσχυση soft skills

Αβεβαιότητα στα επαγγελματικά, αβεβαιότητα στις σχέσεις. Νέες συνθήκες ισχύουν παγκοσμίως εδώ και καιρό που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αβεβαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο ο φοιτητής και ο νέος επαγγελματίας μπορούν να επενδύσουν μόνο στον εαυτό τους.

Έτσι, παράλληλα με την αύξηση των hard skills (πτυχία, πιστοποιητικά, γλώσσες, σεμινάρια κλπ), καλό είναι να δοθεί έμφαση και στις ήπιες δεξιότητες, τα soft skills, τα οποία, όπως φαίνεται, είναι και τα σημαντικότερα για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και εργασιακή πορεία.

Επικοινωνιακές δεξιότητες (Communication): ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας,

Διαχείριση άγχους (Stress Management),

Αναλυτικές ικανότητες και Δημιουργική σκέψη (Problem solving): ικανότητα οργάνωσης, δημιουργία πλάνου ενεργειών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων,

Ηγετικές ικανότητες (Leadership),

Ομαδικότητα (Team working),

Διαπροσωπικές ικανότητες (Interpersonal Relationship): κοινωνικές δεξιότητες, όπως: ενσυναίσθηση, αίσθηση του χιούμορ, διαχείριση συναισθημάτων,

Διαχείριση χρόνου (Time management),

Είναι μερικά από τα soft skills που καλείται ο νέος σήμερα να καλλιεργήσει.

Ουσιαστικά η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων καλύπτει το χάσμα ανάμεσα στην αποφοίτηση και την αγορά εργασίας. Πτυχιούχοι του ίδιου τομέα σπουδών είναι πάρα πολλοί. Πτυχιούχοι με άριστα, επίσης. Αυτό που προσελκύει τη ματιά του εργοδότη είναι οι παραπάνω δεξιότητες.

Στο careerandstudies.gr

Βοηθάμε τον φοιτητή και τον απόφοιτο να καλλιεργήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις παραπάνω δεξιότητες μέσα από ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις

Δίνουμε προστιθέμενη αξία στις σπουδές με την καλλιέργεια των soft skills

Καθοδηγούμε στην αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των διαδικασιών που προκαλούν άγχος, όπως πχ συνέντευξη, διεκδίκηση θέσης σε μεταπτυχιακό, διεκδίκηση πρακτικής άσκησης, διεκδίκηση εργασίας και διεκδίκηση υποτροφίας.

Πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαζί μας:

  • Μας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας στο info@careerandstudies.gr με θέμα e-mail «Ενίσχυση Soft Skills». Στο κείμενο του mail μας γράφετε λίγα λόγια για εσάς, καθώς και τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να ενισχύσετε τα soft skills σας.
  • Ερχόμαστε άμεσα σε επαφή μαζί σας και, κατόπιν ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών, πραγματοποιούμε μια εξατομικευμένη δωρεάν συνάντησή μαζί σας. Η συνάντηση αυτή είναι διαδικτυακή, με γνώμονα τη διευκόλυνση και την ασφάλεια όλων.
  • Στη συνέχεια ξεκινά μαζί σας μια επικοινωνία που θα σας οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου σας!
  • Οι σύμβουλοί μας ανταποκρίνονται άμεσα και λειτουργούν ως μέντορές σας, κατόπιν καθορισμού της συχνότητας και της διάρκειας των συναντήσεων με βάση εξατομικευμένες και διαμορφωμένες για εσάς συμφωνίες.