Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις εισαγωγής

Τμήμα της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις σπουδές στο εξωτερικό είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι οποίες είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα αλλά και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

Στο careerandstudies.gr λόγω της πείρας μας αλλά και λόγω της επιμονής μας στην ανεύρεση κάθε λεπτομέρειας που θα βοηθήσει τον υποψήφιο να πετύχει στην αίτησή του γνωρίζουμε άριστα όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής που ισχύουν, όπως:

Κατάλληλο βιογραφικό,

Βαθμό πτυχίου και συνάφεια σπουδών,

Συστατικές επιστολές,

Πιστοποίηση γνώσης αγγλικών,

Motivation letter κλπ.

Η παρούσα υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν στα πλαίσια άλλων υπηρεσιών του careerandstudies.gr